Näin tehdään yrittäjän rahoituslaskelma helpoksi

Rahoituslaskelma on jokaiselle yritykselle tärkeä raportti, josta selviää mistä ja mihin rahaliikenne on virrannut tilikauden aikana. Sitä käytetään niin investointien suunnitteluun, yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen, kuin myös yrityksen historian tarkkailuun. Ilman kunnollista rahoituslaskelmaa yrityksen on vaikea pysyä kärryillä omista menoistaan ja tuloistaan ja varautua tulevaisuudessa tehtäviin päätöksiin ja hankintoihin.

Etenkin aloittavaa yrittäjää rahoituslaskelma auttaa huomattavasti, kun yrityksen perustamisvaiheessa ollaan tietoisia mihin kaikkialle rahaa menee ja mistä sitä tulee. Sen tekeminen on kuitenkin suositeltavaa jokaiselle yrittäjälle, ei pelkästään aloittaville. Jos yritys on tarpeeksi iso, on rahoituslaskelma jopa pakollinen tilinpäätöstä tehdessä.

Rahoituslaskelma ei kuitenkaan anna täyttä kokonaiskuvaa yrityksen varallisuudesta, mutta on kuitenkin yksi tärkeimmistä mittapuista, jonka avulla yritys voi liiketoimintaansa suunnitella. Sitä on hyvä käyttää apuna tilinpäätöksessä.

Mitä rahoituslaskelma kertoo?

Rahoituslaskelma koostuu kolmesta erillisestä osiosta; liiketoiminnan, investointien sekä rahoituksen rahavirroista. Yhdessä nämä rahavirrat kertovat muunmuassa yrityksen likviditeettitasosta, eli yrityksen maksukyvystä ja maksuvalmiudesta, sekä antaa myös tärkeää tietoa liittyen yrityksen tulevaisuuden näkymiin.

Liiketoiminnan rahavirta

Tämä kuvaa kuinka yritys tuottaa tulosta omalla liiketoiminnallaan ja millaiset sen liiketoiminnan menot ovat. Samalla se myös kertoo kuinka paljon rahaa yritys on tuottanut tilikauden aikana. Liiketoiminnan tuloihin lasketaan mukaan kaikki sen myynneillä ja palveluilla tuotetut tulot, osingot, sekä muut sisäänpäin tulevat maksut. Liiketoiminnan rahavirtaan vaikuttaa kuitenkin negatiivisesti kaikki verot, rahoituskuluihin liittyvät menot sekä korkojen maksut. Eli tämä tarkoittaa käytännössä seuraavaa; tulot vähennettynä menoilla ja tämä on yhtä kuin yrityksen liiketoiminnan rahavirta.

Usein uusilla yrityksillä liiketoiminnan rahavirta voikin olla negatiivisen puolella, sillä alkuun yrityksen menot ovat useimmiten suuremmat kuin tulot. Myöhemmin luvun tulisi aina olla kuitenkin positiivinen jo yrityksen tulevaisuuden suunnitteluakin varten. Jos luku näyttää kuitenkin usein olevan pakkasen puolella, on suositeltavaa tutkailla yrityksen liiketoiminnan kulurakennetta tarkemmin tai pyytää ammattilaisen apua asiaan.

Investointien rahavirta

Käytännössä aina menoja, sillä investointien rahavirta kuvaa nimensämukaisesti yrityksen tekemiä laite- ja työvälinehankintoja. Onkin järkevää panostaa siihen, että yrityksellä on varaa investoida esimerkiksi tulevaisuudessa kehittyviin työvälineisiin, joiden avulla se voi jatkossa kasvattaa toimintaansa. Tärkeää tässä on muistaa, että mikäli yrityksellä ei riitä rahaa investointeihin, sen kasvu saattaa jossakin vaiheessa pysähtyä tai hidastua radikaalistikin.

Rahavirta voi kuitenkin olla myös positiivinen, mikäli yritys on esimerkiksi myynyt vanhoja työvälineitä tai -koneita pois ja saanut sitä kautta tuloja.

Rahoituksen rahavirta

Tämä rahavirta sisältää kaikki yrityksen rahoittamiseen liittyvät tulot ja menot; velat, lainat ja niiden takaisinmaksut, sekä osingot ja yrityksen omien osakkeiden hankinnat. Rahoitukseen liittyviä tuloja sen sijaan voi olla esimerkiksi omien osakkeiden myynti.

Rahoituksen rahavirta myös kertoo kuinka paljon sijoittajat ja yrityksen rahoittajat saavat itselleen tuottoa takaisin. Mikäli tulos on negatiivinen, sijoittajat näkevät usein sijoituksensa epäonnistuneen.

Rahoituslaskelma

Kuten aiemmin mainittu, rahoituslaskelma kertoo yrityksen tulot ja menot ja antaa yritykselle tärkeää dataa yrityksen rahoituksen rakenteesta. Rahoituslaskelmaa onkin hyvä käyttää tuloslaskelman ja taseen rinnalla, jotta pysyy kartalla tämänhetkisestä tilanteesta sekä tulevaisuudesta.

Rahoituslaskelman avulla voidaan myös arvioida, miten hyvin yrityksen saama myyntivoitto riittää, sen sijaan että se joutuu turvautumaan omistajien tekemiin pääomasijoituksiin tai muihin ulkopuolisiin lainarahoituksiin.

Tarvitseko apua rahoituslaskelman tekemisessä?

Yrittäjällä ei välttämättä ole aina aikaa tai osaamista rahoituslaskelman tekemiseen, mutta sitä ei tule jättää huomiotta. Rahoituslaskelma on kuitenkin suurena apuna yrittäjälle tilinpäätöstä tehtäessä, joten se kannattaa tehdä hyvissä ajoin eikä jättää viime tippaan.

Me Moment Financella olemmekin rautaisia alan ammattilaisia ja olemme täällä auttamassa yrittäjiä kaikenlaisissa rahoitukseen liittyvissä ongelmissa. Mikäli siis koet, että tarvitset apua rahoituslaskelman tekemisessä, ole yhteydessä meihin.